Gdyńska Liga Młodych

Od 8.00 – 17.00 – turniej gdyńskich drużyn szkolnych.